BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINA HAZIRLIK SINAVLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞI
İDEAL AKADEMİ

*Herşey üsülünde
*Prosedüre uygun
*Kişi haklarına saygılı
*insanı önemseyen
*Veli ile iletişim
*öğrencileri ile toplantı
*kazanamayacak          öğrenciyi farklı    sektörlere yönelten


BİZ İŞİMİZİ ÇOK SEVEN BİR EKİBİZ
PARKUR ADRESLERİMİZ
ANKARA
İSTANBUL
KONYA
ESKİŞEHİR
EDİRNE

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KILAVUZ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU SINAV KILAVUZU VE DETAYLAR 2010-2011

BAŞVURU KOŞULLARI
1.
T. C. Vatandaşı olmak.

2. 2011 yılında YGS’ye girmiş olmak.

3.Liselerin spor alan / kol bölümlerinden mezun Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği bölümlerine başvuracak adaylar ve milli
sporcular için YGS-1, YGS -2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlar
ının birinden en az 140,000 puan almak; Liselerin diğer alan / kol bölümlerinden mezun Antrenörlük Eğitimi,
Beden E
ğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği bölümlerine başvuracak adaylar için YGS-1, YGS -2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarının birinden en az
180,000 puan almak.

4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda eğitim görmesini engelleyecek herhangi bir sağlık, fiziksel ve/veya bedensel engeli bulunmamak.

BAŞVURU ADRESİ: Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Kınıklı Kampüsü DENİZLİ
(Internet sitesinde yer alan Özel Yetenek S
ınav Kılavuzu'nda sınavla ilgili tüm detaylar ve Yüksekokula ulaşım için bilgiler bulunmaktadır.)
KES
İN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1. 2011 YGS sonuç belgesinin internet çıktısı.

2. Mezun olunan okuldan alınan lise diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz).

3.6 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4. Erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığını gösterir belge (1989 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olanlardan istenmez).

5. Tam teşekküllü devlet hastaneleri ya da üniversite hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı sağlık
Kurulu raporu (Ba
şvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma
(kamburluk, kekemelik v.s.) gibi engellerden biri veya birkaç
ı bulunanlar kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilir ve ödedikleri ücret iade edilmez)

6. 2011 Öğretim Yılı I. Yarı Yıl Katkı Payının yatırıldığını gösterir banka dekontu.

7. T.C.Nüfus Cüzdanın onaylı örneği ve fotokopisi.

Not:Yedek veya ek kontenjan hakkı kazanan adayların sağlık kurulu raporlarını daha önceden alıp kesin kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları yapılmayacaktır